CENTRUM REHABILITACJI
przy Fundacji FLY

„Ruch jest przyczyną wszelkiego życia”.

Voucher Rehabilitacyjny

Podaruj sobie albo komuś bliskiemu zdrowie w naszym Centrum Rehabilitacji... Voucher na dowolne zabiegi rehabilitacyjne: masaże lecznicze, relaksacyjne, terapie indywidualne, kinezyterapię, laseroterapię, czy taping...
Uwolnimy od dolegliwości bólowych, przywrócimy radość życia...

Jak to działa?

 • Opłacasz dowolną liczbę zabiegów
 • Opłacasz dowolny rodzaj zabiegów
 • Osoba obdarowana wybiera zabiegi
 • Okres ważności vouchera do ustalenia
 • Już od 50 zł

Jak zamówić?

W naszych biurach

Biuro Fundacji FLY
ul. Świętojańska 36/2
81-372 Gdynia
Centrum Rehabilitacji
ul. Świętojańska 32/13
81-372 Gdynia

Telefonicznie 

Biuro Fundacji FLY
+48 693 99 60 88
+48 517 38 38 28
Centrum Rehabilitacji
+48 798 17 99 42

Mailowo

Biuro Fundacji FLY
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Rehabilitacji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

Karta Podarunkowa Fundacji FLY

Voucher Turystyczny

 

I. Warunki nabywania i korzystania z Karty/Vouchera

 1. Niniejszy regulamin ustala warunki nabywania i korzystania z:
  - Kart Podarunkowych,
  - Voucherów Turystyczny
  - Voucherów Rehabilitacyjnych
  realizowanych przez Fundację Fly
 1. Wystawcą w/w jest Fundacja Fly, ul. Świętojańska 36/2; 81-372 Gdynia
 2. Karta Podarunkowa– będąca własnością Wystawcy i wydana na okaziciela bądź imiennie, w formie zmaterializowanej, może być wydana na dowolną kwotę, ważna w terminie określonym na zakupionej Karcie. Kartą Podarunkową można opłacać dowolne zajęcia realizowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji Fly.
 3. Voucher Turystyczny - będący własnością Wystawcy i wydany na okaziciela bądź imiennie, w formie zmaterializowanej, może być wydany na dowolną kwotę, ważny w terminie określonym na zakupionym Voucherze. Voucherem Turystycznym można opłacać dowolne wycieczki organizowane przez Fundację Fly. W/w voucher można również spożytkować wykupując albumy ze zrealizowanych wycieczek.
 4. Voucher Rehabilitacyjny - będący własnością Wystawcy i wydany na okaziciela bądź imiennie, w formie zmaterializowanej, może być wydany na dowolną kwotę, ważny w terminie określonym na zakupionym Voucherze. Voucherem Rehabilitacyjnym można opłacać zabiegi wykonywane wyłącznie w Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly.

II. Sposób nabycia Karty/Vouchera

 1. Kartę Podarunkową/Voucher Turystyczny można nabyć w biurze Fundacji Fly na ul. Świętojańskiej 36/2; 81-372 Gdynia;
 2. Voucher Rehabilitacyjny można nabyć w Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly na ul. Świętojańskiej 32/13, 81-372 Gdynia.
 3. Nie jest możliwym uiszczenie opłaty za nowo wydawaną Kartę/Voucher za pośrednictwem innej Karty czy Vouchera.
 4. Karta/Voucher nie podlega zwrotowi .
 5. Karta/Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Saldo nie podlega oprocentowaniu.
 7. Saldo danej Karty nie może być powiększane.
 8. Kartę/Voucher można zmówić również drogą elektroniczną i telefoniczną opłacając jej wartość na konto Fundacji Fly BNP Paribas Bank Polska SA nr 69 1750 0012 0000 0000 3735 6956. Po zaksięgowaniu środków na koncie Fundacji Fly klient drogą telefoniczną lub mailową zostanie poinformowany o możliwości jej odbioru. Dane Fundacji są powielone pod niniejszym regulaminem.

III. Sposób zapłaty Kartą/Voucherem

 1. Płatność przy użyciu Karty/Vouchera następuje poprzez okazanie w/w w chwili zapłaty za usługę/towar.
 2. W przypadku zapłaty Kartą, Saldo zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za usługę/towar.
 3. W przypadku gdy cena usług/towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda, Klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w placówce.
 4. W przypadku gdy cena usług/towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Salda Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie/Voucherze kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez klienta Saldo pozostaje na Karcie/Voucherze.

IV. Prawa i obowiązki Klienta i Nabywcy

 1. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty/Vouchera innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty/Vouchera przez osoby nieupoważnione.
 2. Klient może sprawdzić Saldo w odpowiedniej placówce Fundacji Fly.
 3. Klient jest zobowiązany dbać o należyty stan techniczny Karty/Vouchera.
 4. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.

V. Uprawnienia i odpowiedzialność Wystawcy

 1. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą/Voucherem w przypadku gdy:
  - Upłynął termin ważności Karty/Vouchera;
  - Saldo na Karcie/Voucherze wynosi 0 zł;
  - Otrzymał on wiarygodną informację, że Klient wszedł w posiadanie Karty/Vouchera w sposób bezprawny;
  - Poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta/Voucher została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana;
 1. Uszkodzenia Karty/Vouchera, które uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej danych, w szczególności danych o Saldzie.
 2. W przypadkach wskazanych w pkt. V. 1 Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie/Voucherze kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez Klienta Saldo przepada.
 3. Wystawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Kart/Voucherów. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości płacenia za ich pośrednictwem w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Kart/Voucherów.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych/Voucherów winny być zgłaszane pisemnie w biurze Fundacji Fly bądź listownie na adres korespondencyjny Wystawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Klientów będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VII. Ochrona danych

 1. Wystawca przetwarza, z zastrzeżeniem dane osobowe Nabywcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie nabycia Karty/Vouchera.
 2. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Wystawcę zgodnie z przepisami Ustawy z 10.05.2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych.
 3. Dodatkowo na adres poczty elektronicznej Nabywcy mogą być wysyłane informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 344), pochodzące od Wystawcy.
 4. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

Fundacja FLY
Gdynia, ul. Świętojańska 36/2
Tel. 693-99-60-88, 517-383-828.
E-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly
Gdynia, ul. Świętojańska 32/13
Tel. 798-179-942.
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BNP Paribas Bank Polska SA nr 69 1750 0012 0000 0000 3735 6956

 Regulamin obowiązuje od 18.11.2020

Zasady obowiązujące do odwołania

 • W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie.
 • Grafik przyjmowania pacjentów zostanie zaplanowany tak, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzona zostanie ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
 • Przy wejściu do lokalu każdy pacjent ma obowiązek umyć i zdezynfekować ręce środkami, które będą dostępne w gabinecie.
 • Po dezynfekcji zostanie odczytany pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.
 • W trakcie wizyty w gabinecie pacjenci zobowiązani są do noszenia maseczki. Pacjenci proszeni są o zabranie ze sobą własnego ręcznika.
 • Na początku wizyty pacjent otrzyma do wypełnienia i podpisania ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na covid -19.
 • Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 • W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, zaburzenia smaku i węchu i inne nietypowe) zasadna jest odmowa udzielania świadczenia.

REGULAMIN CENTRUM REHABILITACJI PRZY FUNDACJI FLY

 1. Czas wizyty 60 minutowej wynosi około 50 minut przeznaczonych na zabieg oraz około 10 minut na przygotowanie się oraz sprawy rejestracyjne. Czas wizyty 30 minutowej wynosi około 20 minut przeznaczonych na zabieg oraz około 10 minut na przygotowanie się oraz sprawy rejestracyjne.
 2. Pacjent ma obowiązek poinformowania fizjoterapeuty o swoim stanie zdrowotnym podczas wywiadu oraz uaktualniania tej wiedzy wraz z każdą następującą zmianą.
 3. W przypadku nieodwołania wizyty do 24 godzin przed terminem istnieje możliwość naliczenia opłaty za usługę rejestracyjną w wysokości 50% ceny zabiegu.
 4. W sytuacji, gdy pacjent spóźni się na wizytę fizjoterapeuta nie ma obowiązku przedłużenia czasu zabiegu.
 5. Zapisanie się na wizytę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Zasady korzystania z pakietu oraz vouchera:
 • Ważność pakietu/vouchera wynosi trzy miesiące od daty opłacenia zabiegów.
 • Wizytę można przełożyć do 24 godzin przed jej terminem.
 • W przypadku niestawienia się na wizytę, bez uprzedzenia o tym do 24 godzin przed terminem, może ona zostać potraktowana jako odbyta z uwagi na wykonanie usługi rejestracyjnej.
 • Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zabiegi.
 • Uiszczenie opłaty za pakiet lub voucher jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 1. Zasady korzystania z zajęć grupowych:
 • Przy zapisie na zajęcia uczestnik zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, legitymację Fundacji FLY (w przypadku zajęć dla seniorów) oraz wypełnić ankietę zgłoszeniową, deklarację wyboru oraz uiścić opłatę za zajęcia.
 • Uczestnik zajęć ma obowiązek powiadomić prowadzącego o stanie zdrowotnym i dolegliwościach bólowych, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
 • Podczas ćwiczeń obowiązuje strój zmienny sportowy w tym czyste obuwie zmienne/skarpetki.
 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać butelkę wody.
 • W przypadku opuszczenia trzech zajęć pod rząd bez wcześniejszego uprzedzenia prowadzącego uczestnik zostaje usunięty z listy i tym samym pozbawiony możliwości udziału w ćwiczeniach. Nieobecność można usprawiedliwić telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach opłata nie podlega zwrotowi.
 • Opłatę za zajęcia należy uiścić z góry.
 • Niedokonanie wpłaty może być podstawą do wykreślenia z listy uczestników zajęć.
 • Nie przewiduje się odrabiania zajęć i przekładania ich na inny termin, ani zwrotu gotówki z powodu nieobecności uczestnika na ćwiczeniach.
 • Grupa zajęciowa może nie zostać uruchomiona ze względu na zbyt małą liczbę uczestników (minimum 5 osób).
 • Zajęcia mogą zostać odwołane wyłącznie z przyczyn technicznych bądź innych, niezależnych od organizatora oraz prowadzących. W miarę możliwości zajęcia będą odrobione w innym terminie. Informacja o odwołaniu zajęć i możliwości ich odrobienia umieszczona będzie na stronie internetowej lub profilu Centrum Rehabilitacji przy Fundacji FLY na Facebooku. Nie przewiduje się indywidualnego informowania uczestników o zmianach w planie zajęć.
 • Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2020 r.

ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z FIZJOTERAPEUTĄ ORAZ TERAPIE

Ćwiczenia z terapeutą, terapia indywidualna, drenaż limfatyczny, terapia neurologiczna, Terapia uroginekologiczna, Terapia blizn

Ćwiczenia z fizjoterapeutą Pojedyncze zabiegiKarnet 6 zabiegówKarnet 10 zabiegówKarnet 6 zabiegów
z legitymacją FLY
Karnet 10 zabiegów
z legitymacją FLY
25 minut70,00380,00630,00340,00560,00
50 minut120,00650,001080,00570,00960,00

UWAGA! Terapia neurologiczna, Terapia uroginekologiczna oraz Terapia blizn - tylko 50 minut!

MASAŻE

Masaże   Pojedyncze zabiegiKarnet 6 zabiegówKarnet 10 zabiegówKarnet 6 zabiegów
z legitymacją FLY
Karnet 10 zabiegów
z legitymacją FLY
25 minut70,00380,00630,00340,00560,00
50 minut120,00650,001080,00570,00960,00
80 minut
tylko całościowy
190,001030,001710,00910,001520,00

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia grupoweRaz w tygodniuDwa razy w tygodniu
Pierwsze zajęciabezpłatniebezpłatnie
Karnet miesięczny60,00105,00

ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH

Ćwiczenia na przyrządach Pojedyncze zabiegiKarnet 6 zabiegówKarnet 10 zabiegówKarnet 6 zabiegów
z legitymacją FLY
Karnet 10 zabiegów
z legitymacją FLY
25 minut25,00135,00225,00120,00200,00
50 minut50,00270,00450,00240,00400,00

LASEROTERAPIA

LaseroterapiaPojedyncze zabiegiKarnet 6 zabiegówKarnet 10 zabiegówKarnet 6 zabiegów
z legitymacją FLY
Karnet 10 zabiegów
z legitymacją FLY
od 15 minut15,0080,00135,0070,00120,00

TAPING

Taping Pojedyncze zabiegi
20 minut40,00
Jako uzupełnienie
terapii indywidualnej
20,00
Zakup rolki + taping do terapii40,00

OPŁATY INNE

Oplata rejestracyjna (za nieodwołaną wizytę) 50% stawki

Taping

Taping – polega na aplikacji elastycznych lub statycznych plastrów na ciało. Kinesiotaping to aplikacja plastrów elastycznych, stosowanych przy różnego rodzajach bólach lub stanach zapalnych. W przypadku plastrów elastycznych główną cechą jest ich rozciągliwość - naklejony plaster może rozciągnąć się do 130-140% swojej długości spoczynkowej (rozciąganie tylko na długość). Oprócz tego dopasowuje się do skóry, umożliwiając pełen zakres ruchu, oddziałuje na ciało sensorycznie oraz aktywuje mięśnie do dalszej pracy. Grubość plastra z kolei zbliżona jest do ludzkiej skóry. Plastrowanie stosuje się między innymi w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej, neurologicznej, pediatrycznej oraz pooperacyjnej. Taping statyczny stosowany jest do stabilizacji stawów, np. przy urazach skrętnych stawów lub korekcji. Plaster sztywny zapewnia wyłącznie bodźce mechaniczne. 

Zobacz też:

Kinezyterapia

Zajęcia grupowe

Masaż

Laseroterapia

Laseroterapia

Laseroterapia - działa w sposób bezinwazyjny, bez uszkadzania skóry, bez skutków ubocznych. Terapia biostymulacyjnym laserem niskoenergetycznym (LLL) ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, regeneracyjne. Swoje zastosowanie znajduje m.in. w: leczeniu stanów zapalnych (m.in. stawów kolanowych), leczeniu kontuzji typu skręcenia, zwichnięcia, nadwyrężenia, leczeniu kontuzji sportowych, terapii przeciwzapalnej stawów, terapii urazów tkanki miękkiej, leczeniu reumatoidalnym stawów.

Działanie terapeutyczne laseroterapii:
1. Przyspieszenie cyrkulacji krwi - światło lasera działa bezpośrednio na układ nerwowy współczulny oraz na tkankę, natychmiastowo zwiększając cyrkulację w krwi w tym obszarze.
2. Zmniejszenie stanu zapalnego - światło lasera trafia do tkanki, w których doszło do zmian zapalnych, wspomaga tym samym gojenia i wzmacnia odporność.
3. Uśmierzenie bólu - dzięki naświetlaniu laserem, komórki zdolne są wytworzyć substancje przeciwbólowe. Urządzenie pozwala na zmianę mocy, częstotliwości impulsu oraz współczynnika przewodnictwa, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe zlikwidowanie odczuwanego bólu.
4. Przyspieszenie regeneracji tkanki - światło lasera przyspiesza przepływ krwi przez naczynia krwionośne oraz zwiększając granulację tkanek, dzięki czemu zostaje przyspieszona synteza proteinowa, która odpowiada za prawidłowe gojenie ran. Dzięki zwiększeniu przepływu krwi przez naczynia krwionośne, do komórek dostarczana jest niezbędna ilość tlenu potrzebnego do prawidłowego metabolizmu oraz produkcji włókien kolagenowych.

Wskazania do zabiegu laseroterapii:
• zespoły bólowe kręgosłupa,
• bóle stawów,
• choroba zwyrodnieniowa stawów,
• przewlekłe zapalenia nerwów,
• trudno gojące się rany,
• blizny pooperacyjne,
• bóle korzeniowe,
• nerwobóle,
• przykurcz mięśni.

Przeciwwskazania bezwzględne:
• nowotwór lub podejrzenie
• czynna gruźlica,
• padaczka,
• ciąża,
• wysoka gorączka,
• ostre uogólnione choroby bakteryjne i grzybicze,
• równoczesne stosowanie leków przeciwzakrzepowych, sterydowych i złota.

Przeciwwskazania względne:
• rozrusznik serca lub inne implanty elektroniczne,
• nadczynność tarczycy,
• kardiowerter.

Zobacz też:

Kinezyterapia

Zajęcia grupowe

Masaż

Taping

Masaż

Masaż – jest narzędziem służącym do leczenia, jak również relaksu. W pierwszej wersji oferuje ulgę w bólu, rozluźnienie i uelastycznienie mięśni, powięzi i więzadeł, poprawia przepływ krwi i chłonki, a tym samym odżywienie tkanek, tonizuje napięcie. Pomaga również zmniejszyć lub zlikwidować obrzęk. W drugiej odsłonie zapewnia rozluźnienie fizyczne i psychiczne, odprężenie i redukcję stresu. Masaż jest również świetną formą profilaktyki, gdy intensywnie trenujesz lub – wręcz przeciwnie – nie jesteś zwolennikiem ruchu i większość dnia spędzasz w jednej pozycji. Rodzaj masażu dobieramy jest do Twoich potrzeb.

Masaż leczniczy – łączy w sobie różne techniki: od rozluźniającego głaskania, poprzez rolowanie i rozcieranie, aż do intensywnego ugniatania. Podczas zabiegu dążymy do wyrównania napięć w ciele. Możemy go zatem ukierunkować wyciszająco (by rozluźnić spięte struktury) lub pobudzająco (by zmobilizować organizm do pracy czy regeneracji). Jak sama nazwa wskazuje, celem masażu leczniczego jest zainicjowanie lub wsparcie organizmu w procesie leczniczym toczącym się w danej okolicy. Może obejmować sam kręgosłup, całe plecy, ręce, nogi czy brzuch, jak również głowę. 

Masaż sportowy – prowadzi do rozluźnienia obciążanych podczas treningu partii ciała. Gwarantuje odżywienie i uelastycznienie tkanek w wyniku zwiększenia przepływu krwi. Ten rodzaj masażu dedykujemy osobom aktywnym fizycznie, które poszukują szybkich sposobów regeneracji. Stanowi on także dobrą formę profilaktyki przeciwurazowej i mobilizacji organizmu do prawidłowej pracy podczas wysiłku.

Masaż limfatyczny – wykonując ten rodzaj masażu, stosujemy specjalne techniki odprowadzające limfę (obrzęk) w kierunku najbliższych węzłów chłonnych. W ten sposób pomagamy organizmowi pacjenta uporać się z jej nadmiarem w danej okolicy. Działamy na układ limfatyczny oraz chłonkę, zmniejszając obrzęk, co przyspiesza gojenie, zmniejsza ból i uczucie ,,ciężkości”. Zabieg może być stosowany bezpiecznie nawet kilka razy dziennie, dlatego udzielamy również krótkiego instruktażu, jak można wykonać go samodzielnie. Masaż limfatyczny stosujemy zarówno w przypadkach przewlekłych, jak i nagłych - już od kolejnego dnia po zabiegu czy urazie.

Masaż relaksacyjny – używając odpowiednio dobranych technik masażu, odwołujemy się do naturalnych mechanizmów leczniczych. Kojący wpływ dotyku zapewnia idealną formę wytchnienia od ciągłej gonitwy myśli, spraw do załatwienia, pośpiechu i stresu. Odpręża się zarówno ciało jak i umysł. Masaż relaksacyjny to rodzaj terapii, w której pacjent nie odczuwa bólu lub tylko zminimalizowaną jego intensywność.

Masaż klasyczny – jego zadaniem jest normalizacja napięcia mięśni i innych struktur narażonych na zbytnie podwyższenie lub obniżenie napięcia. Jest to podstawowy rodzaj masażu znajdujący zastosowanie w ramach profilaktyki przeciwbólowej i chorób narządu ruchu. Dzięki swojemu wielokierunkowemu działaniu mobilizuje organizm do intensywniejszych procesów metabolicznych, dzięki czemu skraca się czas leczenia.

Terapia powięziowa – forma fizjoterapii stosowana w leczeniu bólu mięśni, stanów zapalnych stawów, urazów, przeciążeń i stanów przewlekłego bólu. Jej niezwykłe efekty pozwalają na leczenie wielu różnych dolegliwości i chorób układu ruchu. Terapia może być zastosowana zarówno w stanie ostrym, jak i w przewlekłym bólu u pacjentów w każdym wieku. Masaż powięzi opiera się na koncepcji połączenia różnych struktur ciała, powięzi i mięśni w układy zwane taśmami mięśniowymi. Wspomniane tkanki ulegają jednak często przeciążeniom i sklejają się ze sobą, ograniczając ruchomość i prowokując stany zapalne. Masaż mięśniowo-powięziowy ma na celu rozerwanie złączonych powięzi i mięśni i przywrócenie mobilności oraz elastyczności chorym tkankom.

Masaż bańką chińską – bańka działa na zasadzie zasysania tkanki pod ciśnieniem. Terapia próżniowa wpływa korzystnie na krążenie krwi, limfy i płynu śródmiąższowego. Powoduje miejscowe, odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych i limfatycznych, a tym samym lepszy dowóz tlenu oraz mediatorów przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Masaż bańką chińską jest masażem relaksacyjno-leczniczym. Wykorzystuje się go w celu zmniejszenia napięcia mięśniowego, które niesie za sobą wiele dolegliwości bólowych, a w tym: bóle kręgosłupa;, bóle na tle korzeniowym poprzez ucisk mięśnia na nerw, wzmożone napięcie mięśniowe wywołane np. przetrenowaniem czy związane z wadami postawy.

Zobacz też:

Kinezyterapia

Zajęcia grupowe

Laseroterapia

Taping

Zajęcia grupowe

Zdrowy kręgosłup

Dużo siedzenia, stania, schylania, noszenia... Te i wiele innych czynników mogą wpływać negatywnie na stan kolumny kręgosłupa. Kolumny? Tak: poza samymi kośćmi i stawami ogromną rolę w kondycji kręgosłupa odgrywają również naczynia krwionośne i limfatyczne zaopatrujące go w niezbędbne składniki odżywcze i odprowadzające produkty przemiany materii, a także otaczające mięśnie, powięzi i więzadła. Aby móc cieszyć się pełną sprawnością, nie nabawić się przewlekłego bólu, czy też nagłego "strzału" - ale też zadbać o swoją postawę i sylwetkę - warto zainteresować się tematem już wcześniej. A jeśli już boli? I to nie tylko z powodu przeciążenia, ale np. zmian zwyrodnieniowych? Również (a nawet tym bardziej) należy zająć się tą sprawą! Zajęcia polegają na ćwiczeniach wzmacniających i rozciągających mięśnie i inne struktury stabilizujące kręgosłup oraz poprawiających przepływ krwi i chłonki w jego rejonie. Zajęcia są odpowiednie dla każdego, w każdym wieku i przy każdym poziomie aktywności fizycznej.

Stretching

Podczas ćwiczeń rozciągających poprawiamy przepływ krwi w mięśniach i powięziach, dzięki czemu są one lepiej odżywione, bardziej elastyczne i gibkie, a zakresy ruchu większe. Wszystkie te czynniki wpływają na dobre funkcjonowanie oraz kondycję tkanek. Ich prawidłowe napięcie i długość odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała. Często dochodzi do jej zaburzenia, gdy przez kilka godzin dziennie pozostajemy w jednej pozycji czy też wykonujemy powtarzalne ruchy. Powstałe przeciążenia mogą generować ból lub uczucie sztywności. Mięsień, który pracuje w pełnych zakresach ruchomości generuje większą siłę. Zatem rozciąganie wskazane jest także dla osób preferujących treningi silłowe. Stretching przez swoje działanie poprawia również koordynację, pomaga zapobiegać urazom, a jego rozluźniający wpływ obniża poziom stresu. Tak więc z pewnością znajdzie się tu coś dla każdego.

NTM

Zajecia dedykowane paniom z problemem nietrzymania moczu. Zajęcia opierają się głównie na reedukacji oddechu oraz zmianie codziennych nawyków. Ćwiczenia wykonywane są we wszystkich pozycjach (od leżenia do stania) i w ruchu. Pozytywnie będą wpływały na kręgosłup i niwelowały dolegliwości bólowe. Dodatkowym atutem zajęć jest redukcja stresu.

Gimnastyka z muzykoterapią

Gimnastyka w rytm największych przebojów. Nastawiona na mobilizację wszystkich segmentów kręgosłupa oraz stawów kończyn. Zajęcia przeznaczone dla osób z niewielkimi deficytami w poruszaniu się (samodzielnie stojącymi)

Trening ENDO

Zajęcia grupowe, podczas których pomagamy wrócić do pełni sprawności po operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego, jak również przygotowujemy pacjentów do zabiegu. Wzmacniamy mięśnie i więzadła stabilizujące staw, rozciągamy struktury z tendencją do przykurczu, poprawiamy zakresy ruchów. Naszym celem jest poprawa codziennego funkcjonowania. Zajęcia mają formę treningu stacyjnego. Oznacza to, że ćwiczenia angażujące określone grupy mięśni wykonywane są w odpowiedniej kolejności. A wszystko oczywiście pod okiem terapeuty, z uwzględnieniem aktualnego stanu każdego pacjenta.

Zobacz też:

Kinezyterapia

Masaż

Laseroterapia

Taping

Kinezyterapia

Sala ćwiczeń wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny zapewniający ogromne możliwości prowadzenia ćwiczeń:
UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego)
To stanowisko do zabiegów rehabilitacyjnych. Pozwala terapeucie na wykonywanie kompleksowych ćwiczeń z pacjentem. Możliwość stosowania podwieszeń całkowitych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz czynnych z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. 
Rowery stacjonarne (pionowy i poziomy).
Sprzęt umożliwia ćwiczenia aerobowe oraz siłowe dedykowane kończynie dolnej.
Atlas do ćwiczeń.
Urządzenie do wszechstronnego treningu ogólnorozwojowego czy wyrzeźbienia wymarzonej sylwetki. Umożliwia również wykonanie ćwiczeń izolowanych (na wybrane partie mięśniowe).
Stolik z przyrządami do ćwiczeń dłoni i nadgarstka.
Rehabilitacja dłoni, nadgarstka lub przedramienia wymaga specjalistycznych ćwiczeń, które mogą być wykonywane przy użyciu tablicy do ćwiczeń manualnych. Tego typu ćwiczenia przyczyniają się do zmniejszenia skutków schorzeń neurologicznych i reumatoidalnych lub powstałych w wyniku różnego rodzaju urazów. Ćwiczenia te mają wpływ na poprawę ruchomości stawów oraz siłę mięśni, wpływają na poprawę funkcji układu nerwowo- mięśniowego w obrębie dłoni. 
Fotel do rehabilitacji stawu kolanowego i barku.
Fotel rehabilitacyjny stawu kolanowego w pozycji siedzącej lub leżącej oraz do ćwiczeń barku w pozycji leżącej. Umożliwia prowadzenie ćwiczeń wspomaganych biernych i czynnych wolnych i z oporem stawów kolanowych.
Drabinka gimnastyczna
Drobny sprzęt rehabilitacyjny (piłki, gumy, poduszki rehabilitacyjne, itp.)

Indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutą - wykonywane są przy stałym i bezpośrednim nadzorze lub asekuracji fizjoterapeuty. Szczególna rola dla tych ćwiczeń przypada przy usprawnianiu osób z uszkodzeniami OUN, po udarach, uszkodzeniach rdzenia kręgowego, zaawansowanej chorobie Parkinsona, zespołach otępiennych, zaburzeniach równowagi, mózgowym porażeniu dziecięcym, uszkodzeniach nerwów obwodowych, pacjentów w ostrym i podostrym stanie chorobowym. Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą są podstawową formą ćwiczeń leczniczych działających miejscowo lub ogólnie na organizm pacjenta.

Ćwiczenia na przyrządach - wykonywane pod nadzorem fizjoterapeuty, na jednym lub wielu przyrządach opisanych powyżej.

Terapie indywidualne z fizjoterapeutą - indywidualne ćwiczenia pod nadzorem i przy asekuracji fizjoterapeuty.

Zobacz też:

Zajęcia grupowe

Masaż

Laseroterapia

Taping

Voucher na Rehabilitację

Podaruj sobie albo komuś bliskiemu zdrowie w naszym Centrum Rehabilitacji...
Voucher na dowolne zabiegi rehabilitacyjne: masaże lecznicze, relaksacyjne,
terapie indywidualne, kinezyterapię, laseroterapię, czy taping...
Uwolnimy od dolegliwości bólowych, przywrócimy radość życia...

Copyright © Fundacja FLY 2012-2022