Czas trwania projektu: 
od 01.02.2014 do 31.12.2014


Założenia: 
Projekt dotyczy organizacji w 2014 roku siedmiu jednodniowych wycieczek edukacyjno-krajoznawczych po Pomorzu i Kaszubach dla grupy 336 gdyńskich seniorów: Celem projektu jest pokazanie piękna Pomorza, Słowińskiego Parku Narodowego, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, czy Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej oraz przepięknej Ziemi Kaszubskiej i Kociewskiej, rezerwaty przyrody, liczne pomniki przyrody, a także bezcenne obiekty kultury materialnej, zamki, muzea i skanseny.

Projekt ma być inspiracją do powtarzania tych wycieczek przez seniorów wraz z rodzinami. Chcemy pokazać jak wiele się zmieniło w regionie, jak wzrosła jego atrakcyjność turystyczna. Chcemy odkryć niedawno powstałe atrakcje. Projekt ma na celu także aktywizację gdynian 55+ przez atrakcyjną i pożyteczną organizację czasu wolnego. Projekt obejmuje następujące wycieczki:
1. Starogard Gdański -  Wirty -  Ogrody Frank
2. Toruń zabytkowy
3. Centrum Astronomiczne w Piwnicach k. Torunia oraz Planetarium w Toruniu
4. Łeba – wydmy
5. Elbląg - Frombork
6. Pruszcz Gdański - Tczew
7. Rezerwat przyrody „Czarne Bagno” – Rezerwat „Łebskie Bagno” - Lębork
Nowatorstwo projektu wyraża się odkrywaniem nowych miejsc wartych pokazania gdyńskim seniorom. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona, każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej wycieczce. Każdy uczestnik otrzyma folder z bogatą informacją o odwiedzanych miejscach.

Realizacja:

Wszystkie założone cele zostały osiągnięte: 
Zorganizowane wycieczki zaktywizowały uczestników – starszych mieszkańców Gdyni. Włączenie do społeczności aktywnych seniorów było działaniem przeciwdziałającym marginalizacji tej grupy. Dzięki bogatemu programowi wycieczek Seniorzy poznali atrakcje historyczne, architektoniczne, przyrodnicze i naukowe Pomorza i Kaszub. Taka forma organizacji czasu wolnego propagowałaprofilaktykę zdrowotną dla utrzymania aktywności ruchowej oraz samodzielności do późnej starości. Zachęciła także do wspólnych powrotów do odwiedzanych miejsc z rodzinami – dziećmi i wnukami.

Rezultaty:

Zorganizowano wszystkie wycieczki ze stuprocentową frekwencją. Zrealizowano wszystkie programy edukacyjne zapoznając starszych mieszkańców Gdyni z atrakcjami Pomorza i Kaszub. Służyły temu także opracowane przewodniki. Zaktywizowano uczestników wycieczek. Służyło to także utrzymaniu lub podwyższeniu sprawności i kondycji fizycznej. Wycieczki zintegrowały także uczestników i włączyły do aktywnej społeczności, współtworząc ją. Zmniejszyło to zagrożenie wykluczeniem społecznym, których przyczyny są związane z wiekiem. Wszystkie te rezultaty mają charakter trwały. W miarę pozyskiwania środków projekt będzie kontynuowany i rozszerzany.

Budżet:

Koszt całkowity: 27 425 zł
Dotacja UM Gdynia: 11 200 zł

Numer projektu: CAS.MC.3420/11/14